Veltmann GmbH
Fertigschwimmbecken

Pliniusstr. 8
48488 Emsbüren
Duitsland

T. +49 5903 932 092 0
E-Mail: info@veltmann.eu

Privacyverklaring

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. We waarderen uw interesse in ons bedrijf en onze zwembaden. We raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen voordat u deze website en de onderliggende pagina’s (gezamenlijk de ‚Website‘) gebruikt.
Het beschermen van uw privacy bij het verwerken van persoonlijke gegevens is voor ons een belangrijk punt dat we in onze bedrijfsprocessen in acht nemen.

Privacybeleid
Websites van Veltmann GmbH kunnen links bevatten naar websites van andere aanbieders waarop deze privacyverklaring niet van toepassing is.

Verzameling van algemene informatie
Wanneer u toegang krijgt tot de internetpagina’s van Veltmann GmbH, worden automatisch algemene gegevens verzameld. Deze gegevens omvatten bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en dergelijke. Dit zijn uitsluitend gegevens die geen conclusies toelaten over uw persoon. Bovendien worden deze gegevens ook gegenereerd bij toegang tot elke andere website op internet. Dit is dus geen specifieke functie van onze internetpagina’s. Dergelijke informatie wordt uitsluitend anoniem verzameld en door ons statistisch geëvalueerd. Deze gegevens dienen om de internetpagina’s aan te passen aan de gebruikersvriendelijkheid.

Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens
In principe streven we ernaar de verzameling, verwerking en het gebruik van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het gebruik van onze website te beperken tot de vereiste omvang en gegevens.
Persoonlijke gegevens zijn volgens § 3 lid 1 BDSG individuele details over persoonlijke of zakelijke omstandigheden van een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld gegevens zoals voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoon- of mobiel nummer, maar meestal ook het IP-adres.
De door u verstrekte persoonlijke gegevens gebruiken we over het algemeen om uw vragen te beantwoorden, uw bestellingen te verwerken, u toegang te geven tot bepaalde informatie of aanbiedingen en voor klantenservice. Dit omvat ook de volgende doeleinden:

Contact- en vraagformulieren
Als u ons persoonlijke gegevens verstrekt in het kader van een vraag, feedback of mededeling over onze diensten of producten, of als u ons bijbehorende webcontactformulier invult en verzendt, verwerken en gebruiken we deze gegevens uitsluitend om uw verzoek te verwerken of uw vragen aan ons te beantwoorden.

Contact en offerteaanvraag
Onze respectievelijke dealer kan de door u verzamelde en opgeslagen gegevens zelfstandig gebruiken voor het leveren van diensten, het opstellen van offertes, contractafhandeling, klantenservice, -enquêtes en klantspecifieke informatie.

Er wordt geen overdracht van uw persoonlijke gegevens buiten de bovengenoemde partijen uitgevoerd. Gegevens worden alleen aan overheidsinstanties verstrekt als dit wettelijk verplicht is.

Wij verzamelen bewust geen persoonlijke gegevens van minderjarigen (personen onder de 18 jaar). Als we ontdekken dat dergelijke gegevens door minderjarigen aan ons zijn verstrekt, zullen we deze gegevens onmiddellijk verwijderen. We raden ouders aan de online activiteiten van minderjarigen onder hun hoede nauwlettend te volgen.

U kunt op elk moment en zonder opgaaf van redenen uw toestemming voor het ontvangen van informatie over onze producten, diensten en acties kosteloos intrekken voor de toekomst. U kunt uw verleende toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar info@veltmann.eu of per post naar Veltmann GmbH, Pliniusstr. 8, D – 4848 Emsbüren.

Gegevensopslag
De gegevens worden opgeslagen op de interne server van Veltmann GmbH. We bewaren de persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, zolang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor deze gegevens zijn verstrekt, en zolang als vereist is door de wetgever.

Google Maps
Deze website maakt gebruik van de Google Maps API, een dienst van Google Inc., voor de weergave van interactieve kaarten of kaartfragmenten op onze websites. Door het gebruik van deze website en het weergeven van de ingebedde kaart stemt u in met het gebruik van uw automatisch verzamelde locatiegegevens, gebruikersidentificatiegegevens, gebruiksgegevens en de door u vrijwillig ingevoerde gegevens door Google, een van zijn vertegenwoordigers of derden.
Als u niet wilt dat Google gegevens verzamelt of gebruikt over uw bezoek aan onze websites, moet u in uw browser het gebruik van JavaScript uitschakelen of de uitvoering van scripts voor het domein ‚www.google.de/maps‘ blokkeren.
Voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Maps en het gebruik van uw gegevens door Google, evenals uw rechten en instellingsopties ter bescherming van uw privacy bij het gebruik van Google Maps, raadpleegt u het privacybeleid van Google op http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en http://www.google.com/intl/de_ALL/help/terms_maps.html.

Gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‚Google‘). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‚cookies‘, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt doorgaans naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering is geactiveerd op deze website, wordt uw IP-adres echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte door Google eerst ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik aan ons te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
U kunt de opslag van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien voorkomen dat de gegevens die door het cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), aan Google worden verzonden en door Google worden verwerkt door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Gelinkte websites
Onze websites bevatten koppelingen naar websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze websites en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, weergave en volledigheid van de informatie en inhoud daarvan. Wij wijzen erop dat uw IP-adres mogelijk in het logboek van de externe website verschijnt wanneer u deze pagina’s selecteert.
Ons privacybeleid is alleen geldig voor onze websites en niet voor de websites van derden. Wanneer u onze websites verlaat, raden wij u aan om afzonderlijk het privacybeleid van de websites van derden te controleren voordat u deze gebruikt.

Doorgifte aan derden of verstrekking aan zakenpartners
Over het algemeen worden uw persoonlijke gegevens die door ons bedrijf worden gebruikt alleen overgedragen of verstrekt aan derden of onze zakenpartners indien dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze contractueel overeengekomen diensten. In individuele gevallen en op bevel van autoriteiten of andere gemachtigde en bevoegde instanties, mogen wij informatie verstrekken over uw persoonlijke gegevens die door ons bedrijf worden gebruikt, voor zover dit noodzakelijk is voor strafrechtelijke vervolging, om gevaren af te wenden, om onze websites of onze legitieme belangen te beschermen, om de rechten van derden af te dwingen of in het kader van wettelijke verplichtingen tot het verstrekken van informatie of een gerechtelijke uitspraak tot het verstrekken van informatie.

Kredietwaardigheidscontrole/Creditreform
Ons bedrijf controleert regelmatig uw kredietwaardigheid bij het aangaan van overeenkomsten en in bepaalde gevallen waarin een legitiem belang bestaat. Hiervoor werken wij samen met Creditreform Osnabrück/Nordhorn Unger KG, Nino-Allee 11, 48529 Nordhorn, van wie wij de benodigde gegevens ontvangen. Voor dit doel sturen wij uw naam en contactgegevens naar Creditreform. Meer informatie over gegevensverwerking bij Creditreform vindt u in de uitgebreide brochure Creditreform-Information volgens Art. 14 EU-AVG of op www.creditreform-Nordhorn.de/EU-DSGVO.